Microsoft Azure

Bezpieczna przestrzeń na Twoje dane

Pracuj efektywniej w bezpiecznej przestrzeni chmurowej

Microsoft Azure to dostarczana przez Microsoft, wiodąca na rynku platforma chmurowa działająca w modelu PaaS( Platform as a Service). Umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej serwerów oraz magazynu danych. Dodatkowo funkcjonalność automatycznego skalowania pomaga zapewnić optymalne działanie aplikacji przy zmianach zapotrzebowania. Azure pozwala na tworzenie wielu usług w ramach jednej kompletnej platformy. Gwarantuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, wykorzystywane jest przez największe światowe organizacje oraz instytucje, w tym finansowe. Posiada ponad 200 usług podzielonych na 18 kategorii:

  • Compute: Azure VM, Azure Cloud Services, Kubernetes Services
  • Networking: Azure VPN, Azure DNS, Azure Virtual Network
  • Storage: Azure Storage, Azure File Storage, Azure NetApp Files
  • Databases: Azure Cosmos DB, Azure SQL, Virtual Clusters
  • Internet of Things: IoT Hub, Machine Learning Studio, Stream Analytics

Oraz wiele innych

Azure Information Protection umożliwia organizacjom odnajdywanie, klasyfikowanie i ochronę dokumentów oraz wiadomości e-mail przez zastosowanie etykiet do zawartości. Aplikacja jest częścią rozwiązania Microsoft Information Protection (MCI) i rozszerza funkcje klasyfikacji udostępniane przez Microsoft 365. Ujednolicony klient rozszerza możliwości etykietowania, klasyfikacji i ochrony do dodatkowych typów plików, a także do Eksploratora plików i programu PowerShell. AIP jako lokalny skaner umożliwia administratorom skanowanie lokalnych repozytoriów plików pod kątem poufnej zawartości, która musi być oznaczona, sklasyfikowana i/lub chroniona.

Microsoft Intune to usługa chmurowa, której głównym celem jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM, mobile device management) i zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM, mobile application management). Pozwala kontrolować sposób użytkowania urządzeń w organizacji, w tym telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Umożliwia również konfigurowanie określonych polityk w celu kontrolowania aplikacji. Można na przykład zablokować wysyłanie wiadomości e-mail do osób spoza organizacji. Ponadto usługa Intune umożliwia osobom w organizacji korzystanie z ich osobistych urządzeń w celach służbowych z wykorzystaniem modelu BYOD. Na urządzeniach osobistych usługa Intune pomaga zapewnić ochronę danych organizacji oraz ich izolowanie od danych osobistych.

crossmenu