Commvault

Zapewnij kompleksową ochronę Twojej firmy

Skuteczna ochrona biznesu to Twój spokój i czas na rozwój

Od 1996 lat dla Commvault rozwija swój system zarzadzania, backupu i archiwizacji danych i jest to jedyny obszar w którym producent skupia swoje działania co przekłada się na jego wysokie uznanie wśród ekspertów i klientów. Od lat zajmuje pozycję lidera Magicznego Kwadratu Gartnera w tej dziedzinie.  

Platforma Commvault może być narzędziem zabezpieczającym wszystkie dane w Twojej firmie niezależnie od systemu operacyjnych, aplikacji, baz danych czy które są używane, budując kompleksowo politykę backupu i archiwizacji z poziomu jednego systemu zarządzania i monitoringu. Jednocześnie sposób licencjonowania pozwala na rozpoczęcie pracy z systemem od najmniejszej nawet instalacji obejmującej zabezpieczenia pojedynczych laptopów, serwerów czy maszyn wirtualnych, dodając w elastyczny sposób kolejne elementy zgodnie z naszymi potrzebami. 

Commvault dostarcza przedsiębiorstwom lepsze, niż inni producenci, bardziej efektywne kosztowo i zautomatyzowane rozwiązania do ochrony, zarządzania i dostępu do danych, pozwalające na wykorzystanie rzeczywistej wartości biznesowej danych i informacji. 

W aspekcie finansowym, rozwiązanie znacząco obniża przyszłe koszty używania systemu kopii zapasowych i archiwizacji oraz jego zarządzania poprzez dostarczenie jednego rozwiązania, łączącego wiele poniższych obszarów.  

System do zarządzania i zabezpieczania danych 

Z jednej konsoli zarządzania pozwala zabezpieczać m.in. środowiskami fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi (wsparcie dla 23 standardów dostawców usług). W obszarach środowisk roboczych istnieje wsparcie dla stacji roboczych oraz aplikacji i baz danych w tym najszersze wsparcie dla Postgress SQL przez Oracle aż do SAP HANA. Warto wspomnieć również o bardzo dobrej integracji z macierzowymi systemami kopii migawkowych (snapshot) oraz o wsparciu dla backupu i archiwizacji systemów pocztowych. Dodatkowo rozwiązania Commcault wspierają indeksację danych i ich granularne wyszukiwanie np. w celach Compliance. 

Korzyści z zastosowania środowiska:

 1. Obniżenie kosztów związanych z zapotrzebowaniem na najdroższą warstwę pamięci masowej poprzez zastosowanie archiwizacji danych. 
 2. Skuteczna redukcja kosztów przestrzeni potrzebnej na kopie zapasowe z wykorzystaniem deduplikacji danych. 
 3. Jeden bezpieczny, centralny punkt dostępu do danych i centralne zarządzanie danymi przedsiębiorstwa 
 4. Centralne zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych, archiwizacji i przeszukiwania danych – podnosi bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i umożliwia szybki wgląd w składowane dane 
 5. Różnicowanie uprawnień administratorów i użytkowników platformy – administratorzy mogą mieć ograniczony do niezbędnego minimum dostęp do wrażliwych danych 
 6. Szybkie przywracanie systemów i danych po awarii poprzez polityki Disaster Recovery 
 7. Zintegrowane wsparcie dla backupu stacji roboczych i laptopów 
 8. Wsparcie dla najnowszych wersji produktów np. SAP HANA 
 9. Wsparcie przy spełnieniu wymagań RODO 

 

Powyższe funkcjonalności dostarczane przez Commvault, bezpośrednio przekładają się na bardzo korzystne wskaźniki ROI (Return On Investment) i TCO (Total Cost of Ownership) związane z implementacją i użytkowaniem platformy tego producenta. 

Wykazane powyżej korzystne wskaźniki uzyskiwane są dzięki obniżeniu następujących kosztów: 

 • Specjalizowanych i drogich pamięci masowych i serwerów – Commvault nie wymaga do przechowywania kopii zapasowych drogich pamięci masowych, umożliwia obniżenie kosztów o około 50% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań 
 • Jeden wspólny storage dla dowolnych danych – dodatkowe oszczędności poprzez stworzenie wspólnego repozytorium dla danych zarówno dla backup’u jak i archiwizacji 
 • Czynności administracyjne i szkolenia pracowników – Commvault oferuje funkcjonalności backupu, archiwizacji oraz e-discovery w jednym produkcie, nie ma potrzeby szkolenia administratorów z kilku produktów, realizujących różne aspekty zarządzania danymi 
 • Utrzymania – Commvault, to jeden kontrakt serwisowy dla wielu funkcjonalności 
 • Rozbudowy – Commvault poprzez brak konieczności wykorzystania specjalizowanych oraz drogich pamięci masowych do składowania kopii zapasowych umożliwia nieograniczoną rozbudowę infrastruktury informatycznej 
 • Olbrzymia skalowalność – jedna jednostka administracyjna może zarządzać do 10 000 serwerów 

Wymienione powyżej elementy stanowią tylko część szerokiego spektrum możliwości oprogramowania Commvault i korzyści z nich wynikających.  

crossmenu