Procesy
i automatyzacja
w organizacji

Power Automate

Szeroka gama predefiniowanych w systemie szablonów, pomaga w tworzeniu logicznych działań, automatyzując powtarzalne czynności oraz przepływ dokumentów wykonywane dotychczas w sposób manualny. Pozwala na przyspieszenie oraz optymalizację procesów biznesowych. Za pomocą Power Automate można w łatwy sposób zarządzać danymi z SharePoint i OneDrive oraz obiektami M365, wywoływać skrypty czy informować automatycznie o zakończeniu konkretnego etapu danej operacji. Działa zarówno w środowisku lokalnym jak i chmurowym jest platformą low-code dzięki czemu do pracy nie są wymagane umiejętności kodowania. Aplikacja może wykorzystywać również funkcjonalności sztucznej inteligencji.

Power Apps

Power Apps to pakiet narzędzi, usług i konektorów dostosowanych do współpracy z innymi rozwiązaniami Microsoft. Zapewnia elastyczne środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji. Główną funkcjonalnością tego rozwiązania jest usprawnienie i konwersja procesów wykonywanych manualnie w zautomatyzowane, aby przyspieszyć pracę i zredukować czynnik błędów ludzkich. Korzystając z Power Apps, można szybko tworzyć interesujące i efektywne aplikacje biznesowe skorelowane z bazą danych firmy. Stworzone aplikacje pozwalają na pracę zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych.

SharePoint Syntex

SharePoint Syntex to pakiet rozwiązań używający sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego, w celu maksymalnego przetworzenia treści i zarządzania ich zawartością. Pozwala na budowę modeli sztucznej inteligencji przechwytującej z dokumentów najistotniejsze informacje następnie je klasyfikując i wyodrębniając, umożliwia również tworzenie przepływów pracy korzystając z wydzielonych metadanych przez co odnajdywanie potrzebnych treści biznesowych oraz zarządzanie i przekształcanie ich w koherentną i logiczną strukturę staje się bardziej komfortowe. Zasady zabezpieczeń mogą być ustalane przez administratora za pomocą automatycznie stosowanych etykiet przechowywania i poufności. Pozwala na tworzenie polityk bezpieczeństwa i zarządzanie danymi wrażliwymi zawartymi w dokumentach,
e-mail i innych treściach przetwarzanych przez Syntex.

AI Builder

Usługa Microsoft optymalizująca i automatyzująca procesy biznesowe implementując metody analityczne przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Za pomocą użycia wbudowanych modeli system potrafi klasyfikować tekst studiując dane np. ze skanów dokumentów pod konkretnym kątem zapisując je następnie w bazie danych, a także analizować opinię klientów na podstawie słów i przewidywać wyniki biznesowe w oparciu o dotychczasowe fakty i statystyki. Jest to platforma Low-Code w związku z czym istnieje również możliwość dodawania autorskich inteligentnych rozwiązań dla firmy bez wymogu umiejętności kodowania. Kompatybilna z innymi rozwiązaniami Microsoft 365.

Power Virtual Agents

Rozwiązanie Microsoft umożliwiające tworzenie chatbotów przy pomocy prostego w użyciu interfejsu nie wymagając zarazem znajomości kodowania. Są to mechanizmy oparte o AI zdolne do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania klientów lub w innym wypadku potrafiące nawiązać kontakt z odpowiednim konsultantem. Boty można bez komplikacji zintegrować z innymi narzędziami używanymi przez przedsiębiorstwo przyspieszając automatyzację procesów biznesowych i wdrażanie rozwiązań, a zarazem znacznie ułatwiając pracę działu obsługi klienta wsparcia technicznego czy kadr. Boty są responsywne w wymiarze całodobowym.

Power BI
(Bussiness Inteligence)

Wydajne i proste w eksploatacji narzędzie klasy Business Inteligence. Składa się z wielu rozwiązań i jest oparte na chmurze obliczeniowej, kompatybilne z innymi rozwiązaniami Microsoft 365, świetne narzędzie do raportowania oraz wizualizacji danych. Dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji pozwala na pobieranie danych z różnych aplikacji MS oraz zewnętrznych baz danych/aplikacji i tworzenie czytelnych raportów. a przy pomocy dodatku Power Query doskonale radzi sobie również w kwestii ich integracji i konwersji. Dane można również wizualizować w sposób prosty i przejrzysty np. tworząc wirtualne raporty dzięki narzędziu Power BI Dashboard.
crossmenu