Advantech Wise - Paas

Biznes oparty o nowoczesne technologie

Transformacja procesów produkcyjnych dzięki rewolucyjnemu systemowi

WISE-PaaS integruje przetwarzanie z platformą chmurową IoT i zapewnia szeroki zakres usług, w tym analizę brzegową, gromadzenie danych w chmurze, analizę danych i wizualizację pulpitu za pomocą dashboardów. WISE-PaaS pomaga integratorom i producentom sprzętu skoncentrować się na specyficznych potrzebach rynków wertykalnych. Pomaga też rozwijać zróżnicowane aplikacje AI IoT w ekspresowym tempie. WISE-PaaS jest skonstruowany tak aby spełniał wiele funkcji na raz. Po pierwsze, integruje inteligentne oprogramowanie do przetwarzania brzegowego, czujniki i urządzenia do przetwarzania brzegowego (np. WebAccess i WISE-DeviceOn). Łączy zróznicowane dane z wielu urządzeń i różnych protokołów komunikacyjnych, a następnie przesyła je do WISE-PaaS/EnSaaS, podstawowej platformy przetwarzania w chmurze. Po drugie, zarządzanie w chmurze EnSaaS łączy główne usługi IaaS, takie jak Azure, All Cloud, AWS i chmury prywatne, aby spełnić wymagania dotyczące zarządzania w chmurze i lokalizacji rynku docelowego. WISE-PaaS łączy dane brzegowe z chmurą umożliwiającą użytkownikom uzyskiwanie wglądu w synchronizowane dane. Dzięki wglądowi do analizy danych statystycznych i sztucznej inteligencji, przyspieszysz procesy decyzyjne i dostęp do aplikacji. 

crossmenu