Systemy Business Intelligence

Inteligentne narzędzia kontrolingu

Innowacyjne rozwiązania do analizy danych przedsiębiorstwa

Istota Business Intelligence polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu różnych informacji biznesowych z użyciem technik prezentacji i wizualizacji pozwalających na ich kontrolę i weryfikację
w przystępny sposób. Business Intelligence umożliwia podejmowania właściwych decyzji zarządczych w twojej firmie, dzięki dostępowi do aktualnych danych z różnych działów twojej organizacji
oraz możliwości ich dowolnego zestawiania, z myślą o tworzeniu przewagi konkurencyjnej twojego przedsiębiorstwa.

Business Intelligence umożliwia porównywanie aktualnych danych z danymi z wcześniejszych okresów, porównywania z danymi z branży, tworzenia oraz analizy realizowanych działań, budżetów. Jest to istotne na każdym poziomie zarządzania firmą od poziomu średniego szczebla zarządzania
aż po szczebel zarządczy w każdym aspekcie działania firmy operacyjnej, finansowej, kadrowej.

W organizacjach dane gromadzone są w różnych systemach informatycznych typu ERP, CRM, SCM, CMS. O ile analiza osobno z każdego z w/w systemów najczęściej nie sprawia trudności to zestawianie danych z różnych systemów staje się procesem angażującym. Wymaga dużej ilości zasobów ludzkich, pochłania dużo czasu oraz zasobów finansowych, jest też obarczone błędami osób przygotowujących zestawienia.

Rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzi systemu Business Intelligence, który automatycznie zbiera dane z poszczególnych systemów i źródeł a następnie pozwala dowolnie zestawiać, analizować
i prezentować w najbardziej dogodnej dla Użytkowników formie. Co ważne dane mamy dostępne
na czas, aktualne i bez błędów związanych z pracą manualną. Dodatkowo uwalniamy cenny czas pracowników zaangażowanych w żmudny proces gromadzenia i zestawiania danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniem dostoswanym do Twoich potrzeb nasi specjaliści chętnie
z Tobą o tym porozmawiają.

Zobacz także:
Bilander
POWER BI
crossmenu