Bezpieczeństwo

Microsoft Intune

Microsoft Intune pozwala na zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM – Mobile Device Management) oraz aplikacjami mobilnymi (MAM – Mobile Aplication Management). Umożliwia kontrolę firmowych urządzeń mobilnych. Microsoft Intune wprowadza reguły, wedle których wykorzystywane (implementowane) są aplikacje poprzez wymóg zastosowania haseł, pinów oraz wymóg połączenia przez VPN (Virtual Private Network) a także ochronę przed zagrożeniami. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie danych na urządzeniach mobilnych.

Azure Information Protection

Azure Information Protection to oparta na chmurze usługa, która wspiera organizację w zakresie klasyfikacji oraz ochronie dokumentów, poprzez stosowanie etykiet. Etykiety mogą być dodawane automatycznie po ich zdefiniowaniu przez administratorów bądź też ręcznie przez użytkowników.

Azure Active Directory

Azure Active Directory jest rozwiązaniem do administrowania tożsamością i dostępem (IAM – Identity and Access Management). Synchronizacja z usługą Active Directory zapewnia uwierzytelnienie w systemach Office 365. Poprzez wykorzystanie Azure Active Directory zasoby wewnętrzne firmy w intranecie i internecie udostępniane są tylko wskazanym członkom organizacji. Zapewnia logowanie jednokrotne, uwierzytelnienie wieloskładnikowe oraz dostęp warunkowy celem zapobiegnięcia cyberatakom
crossmenu