POWER BI

Inteligentne narzędzia kontrolingu

Innowacyjne rozwiązania do analizy danych przedsiębiorstwa

Microsoft Power BI jest platformą która wspomaga proces przetwarzania danych - od ich pozyskiwania, aż po zaczerpnięcie wiedzy i podjęcie decyzji. Surowe dane muszą zostać właściwie pozyskane i obrobione. Po obróbce wstępnej można przekształcić je w informacje. Dane przekształcane są za pomocą kwerend do postaci modelu danych. Następnie z pomocą formuł języka DAX, tworzy się obiekty (tabelki itd.) mające znaleźć się w docelowym raporcie (np. KPI'e, cele itp.). Uzyskana informacja może być dalej przetwarzana, by poznać przyczyny i przekształcić ją w wiedzę. Mając taki zasób wiadomości możemy podejmować adekwatne kroki. Im sprawniej przebiega wspomniany proces, tym szybciej i trafniej podejmujemy decyzje biznesowe. Wybierzemy najkorzystniejszą strategię wdrożenia dla twojej firmy i dostosujemy wielkości upustu zależnie od sposobu implementacji Power BI

  

Poniżej lista przykładowych źródeł danych, z którymi można się łączyć z pomocą Power BI:  

 • Pliki (np. excel, pdf, text/csv, xml, json)
 • Bazy danych (np. MS SQL, Oracle, SAP HANA, PostgreSQL, MySQL, Amazon Redshift, Snowflake, inne)
 • Foldery (w chmurze np. SharePoint oraz lokalnie)
 • Usługi Azure (Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Data Lake, inne)
 • Serwisy on-line (np. Microsoft Exchange, Dynamics 365, Salesforce Objects, Google Analytics)
 • • Inne źródła (np. strony www, OData feed, ODBC, Active direcory, inne)
 • Łączenie pośrednie z pomocą innych usług (np Microsoft Azure Data Factory)

 Korzyści z wdrożenia Power BI: 

 • Automatyzacja procesu raportowania
 • Synergia z łączenia różnych źródeł danych w jeden model danych
 • Interaktywne, wielowymiarowe raporty, możliwość dostrzeżenia nowych korelacji
 • Niedostępna wcześniej szybkość i łatwość analizy
 • Zwiększenie rzetelności i standaryzacja danych, zmniejszenie wpływu "czynnika ludzkiego"
 • Możliwość szybkiego i przystępnego współdzielenia informacji z dowolnym członkiem organizacji
crossmenu