Gateway’e loT

Biznes oparty o nowoczesne technologie

Transformacja procesów produkcyjnych dzięki rewolucyjnemu systemowi

Gateway IoT to fizyczne zawansowane technicznie urządzenie lub oprogramowanie, które służy jako punkt łączący chmurę z kontrolerami, czujnikami i inteligentnymi urządzeniami. Wszystkie dane przesyłane między urządzeniami IoT a chmurą przechodzą przez bramę IoT, której może być dedykowane urządzenie sprzętowe lub oprogramowanie. Brama IoT jest też nazywana inteligentną bramą lub warstwą kontroli. Inteligentna brama może działać jak router sieciowy, kierując danymi przepływającymi między urządzeniami IoT a chmurą. Obecnie brama loT najczęściej obsługuje zarówno ruch przychodzący, jak i wychodzący. Strumienie ruchu wychodzącego są używane do wysyłania danych IoT do chmury. Ruch przychodzący natomiast jest używany do zadań związanych z zarządzaniem operacji zachodzących w urządzeniu, takich jak aktualizacja oprogramowania.

crossmenu