Szanowni Państwo, informujemy o procedurze zgłaszania urządzeń do napraw gwarancyjnych:

  1. Należy pobrać protokół przekazania RMA Link
  2. Protokół musi być wypełniony szczegółowo. Musi zawierać model urządzenia, numer seryjny, numer EN oraz dokładny opis usterki.
  3. Wypełniony protokół należy przesłać na adres mailowy RMA@s4tech.pl
  4. Weryfikacja protokołu nastąpi do 5 dni roboczych.
  5. Należy bezwzględnie poczekać na weryfikacje protokołu RMA, ponieważ w przeciwnym wypadku przesyłka nie będzie przyjęta i zostanie odesłana na koszt odbiorcy.
  6. Po weryfikacji klient otrzyma odpowiedź o statusie gwarancyjnym, uwagach oraz zostanie poproszony o wysyłkę wskazanych urządzeń.
  7. Wysłać można tylko towary wymienione w protokole RMA, jeśli przesyłka będzie zawierała inne urządzenia, zostaną one odesłane bez powiadomienia na koszt odbiorcy.

Adres do wysyłki:
Solutions for Technology Sp. z o.o.
ul. Wspólna 3A, 45-837 Opole
tel.: +48 885 180 800

 Cennik napraw urządzeń pogwarancyjnych jest ustalany indywidualnie.

Koszt ekspertyzy urządzenia w przypadku urządzenia bez opisu usterki, urządzenia po okresie gwarancyjnym lub urządzenie po sprawdzeniu okazało się sprawne wynosi 30 zł netto. 

crossmenu