Usługi w chmurze

Platforma Azure - hybrydowa chmura globalna z dostępem lokalnym

Aplikacja wyprzedzająca inne rozwiązania klasycznego Data Center. Chmura obliczeniowa nie ograniczona przez zasoby mocy jest w pełni skalowalna i działa bezprzerwowo w sposób zautomatyzowany pionowo (zwiększając bądź zmniejszając moc obliczeniową i bazy danych) lub poziomo (dodając więcej baz danych lub dzieląc dużą na mniejsze) co pozwoli na dostosowanie infrastruktury IT i zużycia jedynie wymaganej przestrzeni serwerowej optymalizując koszty, które można obniżyć jeszcze bardziej łącząc oszczędności z Azure Reserved Instances z Azure Hybrid Benefit. Istotna jest jego elastyczność, umożliwia korzystanie z szerokiej palety oprogramowania np. SQL Server czy języków Java i C#, co ułatwi wprowadzanie rozwiązań na Windows, Android i IOS. Oferuje usługę chmurową w czterech formach: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), oprogramowanie jako usługa (SaaS) oraz chmura bez serwerowa (FaaS). Za pomocą Azure IoT (Internet of Things) umożliwia zdalne monitorowanie urządzeń połączonych w jednej sieci jako centralny węzeł komunikacyjny. Dane są w pełni bezpieczne, archiwizowane w 3 zaszyfrowanych kopiach w 3 różnych miejscach ponad to wszystko monitoruje globalny zespół reagowania na incydenty. Microsoft Azure jest wiodącą platformą pod względem rozwiązań uczenia maszynowego. Umożliwia szybkie wdrażanie modeli uczenia maszynowego przy użyciu takich rozwiązań jak Azure Machine Learning i Azure Databricks. Najnowsze narzędzia do programowania połączone są z licznymi platformami umożliwiają naukę o danych bez potrzeby wysokiej ilości wymagającego kodu. Azure Cognitive Search to usługa wyszukiwania w chmurze, która zapewnia programistom infrastrukturę, interfejsy API i narzędzia do tworzenia bogatego mechanizmu wyszukiwania prywatnych, heterogenicznych treści w aplikacjach internetowych, mobilnych i korporacyjnych. Azure Virtual Desktop to działająca w chmurze Azure usługa wirtualizacji pulpitów i aplikacji. Działa na różnych urządzeniach (Windows, Mac, iOS, Android i Linux) z aplikacjami, które można używać do uzyskiwania dostępu do zdalnych pulpitów i programów. Wachlarz rozwiązań zintegrowanych w chmurze pozwala na kompilowanie i wdrażanie aplikacji na potrzeby klientów i zarządzanie nimi w globalnej sieci centrów danych.

Maszyna wirtualna platformy Azure to skalowalny zasób komputera na żądanie, który jest dostępny na platformie Azure. Maszyny wirtualne są najczęściej używane do hostowania aplikacji, gdy wymagana jest większa kontrola nad środowiskiem obliczeniowym niż inne rozwiązania wykorzystujące zasoby obliczeniowe. Wykorzystując maszynę wirtualną do hostowania aplikacji, zyskujesz elastyczność wirtualizacji bez konieczności kupowania lub utrzymywania fizycznego sprzętu. Często aplikacje umieszczone w chmurze są bardziej uzasadnione ekonomicznie, ponieważ umożliwia to swobodne korzystanie z wirtualizacji bez konieczności kupowania i utrzymywania fizycznego sprzętu potrzebnego do ich działania.
crossmenu