Aplikacje biznesowe

Dynamics CRM

System do zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management). Umożliwia wielokierunkową rejestrację wymiany informacji o klientach i pomaga w zautomatyzowaniu przepływu pracy oraz procesu sprzedaży. Zaimplementowana sztuczna inteligencja generuje sugestie systemu odnośnie sprzedaży jak np.: KPI’s, optymalizacji procesów cross-sell i up-sell. System przeznaczony jest dla firm różnej wielkości  jako aplikacja lokalna lub chmurowa dostępna z każdego urządzenia. 

Możliwości systemu Dynamics CRM:
- generowanie i śledzenie leadów,
- zarządzanie kampaniami marketingowymi,
- śledzenie trendów sprzedaży i kampanii marketingowych,
- wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu sprzedażą jak np. w procesach cross-sell i up-sell.

Dynamics ERP

Platforma ERP (Enterprise Resource Planning) jest opartym na chmurze, kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania przedsiębiorstwem. Składa się narzędzi umożliwiających kontrolę m.in finansów, logistyki, sprzedaży, produkcji oraz zasobów ludzkich. Wwszystkie procesy zintegrowane są w ramach jednego systemu zapewniając unifikację działania poszczególnych działów prowadząc do zwiększenia produktywności. Dzięki kompleksowej platformie M 365, system Dynamics ERP jest integralną częścią aplikacji biznesowych optymalizujących efektywność pracy w przedsiębiorstwie.
crossmenu