Aktualności

Microsoft Power Apps

Przemyslowe komputery panelowe

Microsoft Power Apps to platforma do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych bez konieczności kodowania. Dzięki Power Apps, użytkownicy mogą łatwo tworzyć interaktywne aplikacje, które integrują się z danymi i usługami z różnych źródeł, takich jak Microsoft 365, Dynamics 365, SharePoint, Salesforce, Azure, i wiele innych.

Kreator aplikacji: Power Apps oferuje intuicyjny kreator, który umożliwia użytkownikom projektowanie aplikacji za pomocą przeciągania i upuszczania elementów interfejsu użytkownika oraz dodawanie funkcji za pomocą wbudowanych szablonów.

Łączenie danych: Użytkownicy mogą łatwo łączyć się z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych SQL, SharePoint, Microsoft Excel, Dynamics 365, usługi sieciowe RESTful i wiele innych. Możliwe jest również korzystanie z usług zewnętrznych, takich jak usługi chmurowe Azure.

Tworzenie interfejsu: Power Apps oferuje bogaty zestaw kontrolkow, które umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnego interfejsu aplikacji. Kontrolki te obejmują przyciski, pola tekstowe, listy rozwijane, wykresy, mapy, galerie, formularze, i wiele innych.

Logika biznesowa: Użytkownicy mogą definiować logikę biznesową aplikacji za pomocą języka funkcji Power Apps, który umożliwia tworzenie warunków, pętli, operacji na danych i wiele więcej.

Powiązane rozwiązania:

Dynamics 365: Power Apps łączy się z platformą Dynamics 365, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych związanych z obszarami takimi jak sprzedaż, obsługa klienta, marketing i wiele innych.

Azure: Użytkownicy mogą korzystać z usług chmury Azure, takich jak Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Functions, i wiele innych, aby zarządzać danymi i logiką aplikacji.

Zewnętrzne źródła danych: Power Apps umożliwia łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych za pomocą usług sieciowych RESTful, co pozwala na integrację z różnymi systemami zewnętrznymi.

Możliwości automatyzacji:

Microsoft Power Automate: Power Apps integruje się z Power Automate, co umożliwia automatyzację procesów biznesowych poprzez uruchamianie zadań i przepływów pracy na podstawie interakcji użytkownika w aplikacji.

Logika biznesowa: Użytkownicy mogą definiować reguły i logikę biznesową w aplikacji, która automatyzuje różne procesy i operacje na danych.

Powiadomienia: Power Apps umożliwia wysyłanie powiadomień do użytkowników w aplikacji na podstawie różnych zdarzeń i warunków, co pozwala na szybką reakcję na zmiany i informowanie użytkowników o istotnych wydarzeniach.

Dzięki tym funkcjom, Microsoft Power Apps staje się potężnym narzędziem do szybkiego tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, integrujących się z różnymi źródłami danych i usługami oraz umożliwiających automatyzację procesów biznesowych.

Aktualności

Nowości Trendy Wdrożenia
crossmenu