Aktualności

Raportowanie i analityka w WEBCON

WEBCON BPS oferuje zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych, co umożliwia organizacjom uzyskanie kompleksowego wglądu w wydajność, efektywność i skuteczność swoich procesów biznesowych.

Platforma umożliwia generowanie zaawansowanych raportów opartych na danych zgromadzonych w systemie. Użytkownicy mogą tworzyć różnorodne raporty dotyczące przebiegu procesów, czasu realizacji zadań, wydajności zespołów oraz innych kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

WEBCON BPS pozwala także na analizę danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom śledzenie aktualnego stanu procesów oraz szybką reakcję na ewentualne problemy czy nieprawidłowości. Dodatkowo, narzędzie umożliwia wizualizację danych za pomocą różnorodnych wykresów, diagramów i grafów, ułatwiając zrozumienie i interpretację zgromadzonych informacji.

Poprzez analizę predykcyjną platforma umożliwia przewidywanie przyszłych trendów, zachowań i wyników na podstawie danych historycznych. Użytkownicy mogą wykorzystać zaawansowane algorytmy i modele matematyczne do prognozowania oraz podejmowania strategicznych decyzji.

Integracja z narzędziami Business Intelligence umożliwia wykorzystanie zewnętrznych narzędzi do wizualizacji w tym zaawansowanych funkcji analizy danych, raportowania i wizualizacji dostępnych w tych narzędziach, korzystając z danych zgromadzonych w WEBCONie.

Aktualności

Nowości Trendy Wdrożenia
crossmenu