Aktualności

Możliwości WEBCON BPS dla Finansów i HR

WEBCON BPS oferuje zaawansowane możliwości zarządzania procesami biznesowymi, w tym obsługę procesów związanych z przetwarzaniem faktur (Invoice Processing) oraz zgłaszaniem i obsługą wniosków o podróże służbowe (Travel Request). Dodatkowo pozwala na proste wprowadzanie w organizację oraz zarządzania urlopami.

Korzystając z aplikacji do obsługi faktur poprzez definicję reguł i warunków określających sposób obsługi dokumentów finansowych możliwa jest automatyzacja procesu przetwarzania faktur. Jeśli proces charakteryzują specyficzne procedury to poprzez implementację niestandardowych procedur związanych z przetwarzaniem faktur, takich jak automatyczne przypisywanie osób lub działów, walidacja, generowanie raportów czy integracja z systemami finansowymi. Zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych pozwalają na monitorowanie efektywności procesu przetwarzania faktur, identyfikowanie opóźnień czy błędów oraz podejmowanie działań korygujących.

Wyjazdy służbowe są nieodłączną częścią działalności wielu firm i przedsiębiorstw, efektywne nimi zarządzanie jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności działań oraz optymalizacji kosztów. WEBCON wpływa na komunikację poprzez pracownikiem a przełożonym poprzez automatyczne powiadomienia i alarmy. Wizualizacja danych za pomocą dostępnych w platformie narzędzi ułatwia zarządzanie wnioskami, śledzenie kosztów oraz analizę efektywności procesu zarządzania podróżami służbowymi. Platforma ta oferuje elastyczne i spersonalizowane rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej organizacji.

WEBCON BPS umożliwia automatyzację procesu onboardingowego. Dzięki platformie można zdefiniować klarowne reguły i etapy procesu, takie jak weryfikacja dokumentów, szkolenia wstępne czy przydzielanie dostępu do systemów firmowych.

Automatyczne powiadomienia i zadania przyspieszają i ułatwiają komunikację między zainteresowanymi osobami, a także zapewniają spójność działań w ramach procesu onboardingowego.

Wizualizacja danych pozwala na monitorowanie postępu procesu onboardingowego, identyfikowanie potencjalnych opóźnień i usprawnień, co przekłada się na szybsze wdrożenie nowych pracowników do pracy.

WEBCON BPS całkowicie automatyzuje proces składania, rozpatrywania i realizacji urlopów.

Użytkownicy mogą definiować różne rodzaje urlopów, reguły dotyczące kwalifikowalności do urlopów oraz zasady ich akceptacji. Wbudowane mechanizmy kontroli czasu pracy oraz integracja z kalendarzami pracowników ułatwiają planowanie urlopów i zarządzanie dostępnością zasobów ludzkich w organizacji. Bogate możliwości raportowania pozwalają na analizę wykorzystania urlopów, identyfikację trendów oraz optymalizację zarządzania czasem wolnym pracowników. Zaprezentowane procesy to cześć z szerokich możliwości systemu WEBCON. Każdy z procesów biznesowych pozwala na implementację nawet najprostszych automatyzacji.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić wprowadzenie do Państwa przedsiębiorstwa systemu WEBCON.

Aktualności

Nowości Trendy Wdrożenia
crossmenu