Aktualności

Projektowanie procesów w WEBCON BPS

WEBCON jako platforma składa się z dwóch głównych elementów: webowego panelu użytkownika – miejsca interakcji użytkownika końcowego oraz Designer Studio – low-codowego środowiska programistycznego. Edytor procesów w Designer Studio umożliwia łatwe tworzenie diagramów przepływu pracy, określanie ról i uprawnień oraz definiowanie reguł i warunków, które mają być wykorzystane w procesie. Narzędzie pozwala także na projektowanie konfigurowalnych formularzy i widoków danych, z możliwością dostosowywania ich wyglądu i zachowania oraz definiowania pól i ich właściwości. Wbudowane narzędzia raportowania pozwalają generować raporty oparte na danych zgromadzonych w systemie oraz poza nim, dostosowując ich wygląd i treść.

Integracja z systemami zewnętrznymi jest łatwa dzięki możliwości wykorzystania interfejsów API oraz gotowych konektorów, co umożliwia wymianę danych między różnymi systemami, automatyzację procesów oraz zapewnienie spójności i jednolitości informacji. Dodatkowo, Designer Studio oferuje wsparcie dla tworzenia aplikacji mobilnych, umożliwiając dostęp do procesów biznesowych z dowolnego miejsca i urządzenia, oraz elastyczność i skalowalność, co pozwala na dostosowanie narzędzia do różnych potrzeb i wymagań biznesowych poprzez dodawanie własnych rozwiązań i komponentów, oraz integrację z istniejącymi narzędziami i systemami.

WEBCON InstantChange™ to niezwykle użyteczna funkcjonalność, która umożliwia użytkownikom natychmiastowe wprowadzanie zmian w aplikacjach biznesowych. Dzięki InstantChange™, firmy mają możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz dostosowywania swoich aplikacji bez konieczności angażowania zespołu IT czy programistów.

Aktualności

Nowości Trendy Wdrożenia
crossmenu